Over

Hallo, ik ben Arieke Duijzer. Welkom op deze website!

Visie
Graag wil ik bijdragen aan een inclusieve samenleving. Veel mensen vallen buiten de boot of vallen uit omdat ze anders zijn, zelfs als ze gelijke of heel specifieke waardevolle capaciteiten hebben. 

Ik vind het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in het leven dat zij leiden; in hun sociale omgeving en relaties, in hun werk en bovenal met zichzelf. Wat is er mooier dan helemaal jezelf te mogen en durven zijn? Ik weet dat dit vaak niet vanzelfsprekend is, maar zie ook dat kleine stappen al een groot verschil kunnen maken. 

Rechtvaardigheid en (mede)menselijkheid zijn voor mij belangrijke drijfveren. Ooit ben ik daarom gestart als sociaal-juridisch medewerker binnen de sociale zekerheid. Om mensen beter te begrijpen en meer voor hen te kunnen betekenen heb ik in 2007 mijn Psychologie masterbul behaald. Hierna ben ik mij blijven ontwikkelen als psycholoog, trainer en coach, onder andere in de positieve psychologie. Momenteel volg ik een opleiding tot ZKM-coach.

Werkervaring
Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van mensen in een brede setting: Ik heb gewerkt in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg, in het primair, voortgezet en hoger onderwijs; als onderzoeker, woonbegeleider, trainer, psycholoog en coach. Lange tijd was ik intensief betrokken bij de begeleiding van studenten met autisme en ad(h)d aan de Vrije Universiteit, ook vervulde ik er rollen als adviseur studeren met een beperking, opleider en studentenpsycholoog. Daarnaast werk ik sinds 2006 zelfstandig als psycholoog, coach en trainer, vanuit verschillende samenwerkingsverbanden en sinds 2021 volledig vanuit Praktijk Arieke Duijzer.

Om mijzelf scherp te houden en te blijven ontwikkelen ben ik actief op het gebied van scholing, netwerken, en het volgen van inter- en supervisie.

Mijn netwerk in en rondom Amsterdam is groot. Ik heb veel contacten binnen het (hoger) onderwijs en ik werk samen met partijen als MEE Amstel en Zaan, Dr. Leo Kannerhuis en andere GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychologen en psychiaters, lichaamsgerichte therapeuten, huisartsen, wijkteams, arbodiensten en het bedrijfsleven. Ook ben ik als levensloopbegeleider betrokken bij Vanuit Autisme Bekeken.

Arieke Duijzer is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Bekijk mijn volledige profiel op LinkedIn.