Referenties

Levensloopbegeleiding
“Arieke helpt me structuur in mijn week aan te brengen. Op die manier heb ik meer rust in mijn hoofd en kan ik beter m’n ding doen op de uni en thuis.” 

“Arieke herinnert en helpt me bij het toepassen van de interventies die ik eerder heb geleerd.”

Je hebt mij echt geholpen door te luisteren, een vangnet te zijn, inslijpen van tips, motiveren, hulp bij externe contacten, afvlakken van zelfkritiek, self empowerment.”

“My coach has helped me navigate difficult situations and has helped me to raise my confidence. She has helped to bring my life more wellbeing and focus. She is an awsome coach.”

Wat mij echt helpt is te kunnen praten over het leven. Dat is wat een mens wilt (volgens mij): ervaringen en ideeën delen.”

Onze afspraken helpen me bij het aanbrengen van structuur in mijn leven.”

“Het is fijn om met Arieke te praten over hoe zij over bepaalde dingen denkt, ze kan helpen relativeren of brengt een ander perspectief in.” 

Jobcoaching
“De coaching helpt mij bij stabiliseren en continuïteit in de werkomgeving en het omgaan met werkdruk.”

“Arieke heeft geholpen bij het structureren van mijn werkzaamheden en met interventies tijdens periodes waarin mijn ziektebeeld mijn werk verstoorde.”

“Gezien mijn solistische functie is zo nu en dan sparren met Arieke noodzakelijk om gebalanceerd te blijven functioneren.”

“Arieke heeft een prettige rol gehad in bespreken van (on)mogelijkheden met mijn leidinggevende.”